Pu erh je dnes velmi populárním a osobitým čajem nejen v Číně, ale i ve zbytku světa. Jedná se o čaj s asi nejdelší tradicí. Technologicky rozlišujeme dva typy Pu erhu podle zpracování. Sheng Pu erh a Shu Pu erh. 

Pu erh může být produkován pouze v provincii Yunnan. Pu erh se tradičně se lisuje do různých tvarů: tuo cha – hnízdo, ping cha – koláč, zhuan cha – cihla a dalších tvarů nebo případně může zůstat v sypané formě. Vstupní surovinou pro výrobu pu erhu je vždy mao cha – zelený čaj z velkolisté variety yunnanského čajovníku (Yunnan Da Ye). 

Z historického hlediska byl až do sedmdesátých let znám pouze jeden typ puerhu, dnes označovaný jako Sheng Cha neboli Sheng Puerh. Byl určený k dlouhému zrání a čas na popíjení přišel až po mnoha letech od produkce. Vysoká cena těchto čajů, popularita puerhu a následná snaha zkrátit mnohaleté zrání čaje vedla v sedmdesátých letech k objevení metody výroby tzv. Shu Pu erhu, který chuť a vůni starých vyzrálých Sheng Pu erhů napodobuje.

Shneg Pu erh (zelený, raw), tradiční Pu erh, ktreý se vyvinul do dnešní podoby z postupů, kterými čaj v dávných dobách zpracovávaly různé národy a kmeny sídlící na území dnešního Yunnanu. 

Shu Pu erh (tmavý, ripe, cooked), u tohoto typu čaje došlo po první typickém procesu zpracování černého čaje ještě k další řízené dodatečné oxidaci. Tím dojde k typické zemité vůní a chuti.